I'd love to hear from you!

             om shanti & blessed be

 

 

 

   happyheartshala@gmail.com

              973.641.4650

                    NY,NY

 

I'd love so much to hear from you!

 

HappyHeartShala@gmail.com

973 641 4650

 

West Orange, NJ

Om Shanti & Blessed Be

Happy Heart Updates

© 2014 Diana Scime-Sayegh Yoga / Proudly created with Wix.com